ETTERPOLERING KLOR

Etterpolering med klor er et godt alternativ for deg som trenger å hygenisere og etterpolere det ferdig rensede avløpsvannet før det føres til resipienten. Kloreringstanken monteres etter det vanlige renseanlegget, og doseringen av klor vil være mengdeproposjonal etter husets vannforbruk. Våre romslig dimensjonerte kontakttanker vil sikre god og effektivt rensing med en skånsom mengde kjemikalier. Vi kan levere etterpolering med klor som løsning for anlegg under 50PE.

KLARO UP

Egnet for hus og hytter der det ikke er fremkommelig for slambil, på øyer eller i skjærgården der det kun er båtforbindelse og utenfor rekkevidde for slambåt. Med vår teknologi kan man tørke slammet som blir produsert i minirenseanlegget på egen eiendom.

STYRESKAP

Vi i Klaro har valgt å ha styreskapet separat fra tanken, og dermed også flyttet styreskapet bort fra avløpsvannet. Dette er for å forlenge komponentenes levetid, og sikre enkel betjening for vårt personell. Styreskapet og tanken kobles sammen på en gasstett måte ved at det legges et 110 mm trekkerør mellom disse, hvor luft- og kjemikalieslangene føres gjennom.

Styreskapene våre produseres i Tyskland og ferdigstilles hos oss i Risør. Vi bruker utelukkende komponenter av høyeste kvalitet, og styreskapet kan tilpasses til ditt individuelle behov om ønskelig.

Det er flere skapvarianter å velge mellom, både for innendørs og utendørs montering. Maksimal avstand fra tank til styreskap er 15 meter.

VANNSAMLINGSSYSTEMER

Egnet for hus og hytter der det ikke er fremkommelig for slambil, på øyer eller i skjærgården der det kun er båtforbindelse og utenfor rekkevidde for slambåt. Med vår teknologi kan man tørke slammet som blir produsert i minirenseanlegget på egen eiendom.

Vi kan levere vanntanker i alle spesifikasjoner og størrelser, med et bredt spekter av tilkoblingsmuligheter.

DRIKKEVANNSTANKER

Vi kan levere vanntanker i de fleste størrelser, både for innendørs frittstående montering og nedgravbare tanker.

Vi kan levere vanntanker i alle spesifikasjoner og størrelser, med et bredt spekter av tilkoblingsmuligheter.

KLARO WEBMONITOR

KLARO WebMonitor® overvåker den daglige drift av anlegget, og lagrer automatisk alle data fra styresentralen en gang i måneden. Dette betyr at fysiske besøk til det aktuelle anlegget reduseres til et minimum. KLARO WebMonitor® kontakter daglig anlegget via modem, for å sjekke driftsstatus, og eventuelle feilmeldinger.
Hvis det skulle oppstå en feil, blir det sendt ut en SMS eller epost til den forhåndslagrede adressen som er oppgitt i brukerprofilen. Operatøren kan da umiddelbart reagere, og foreta en manuell kontroll av prosessen via sin laptop.
De fleste driftsfeil kan rettes opp med noen tastetrykk.
Reisetid og kostnader forbundet med dette reduseres til et minimum. Alle driftsavbrudd blir automatisk registrert og lagret i en hendelseslogg, og denne loggen kan lastes ned til PC.

KLARO WebMonitor® gir mange muligheter for overvåkning av minirenseanlegg

For at kommunikasjon mellom renseanlegget og KLARO WebMonitor® via mobilnettet skal fungere, kreves det et SIM-kort som er integrert i modemet. Operatøren må ha tilgang til internett for å opprette kontakt med renseanlegget som skal fjernstyres.

„Standard“ pakken overvåkes anlegget ved hjelp av et modem. Hvis en feil oppstår, vil en beskjed sendes til den adressen som er lagret i KLARO WebMonitor® enten via SMS eller epost.

„Comfort“ pakken er også en batteri back-up inkludert. Ved strømbrudd vil det da være strøm til å varsle om også dette.

„Comfort plus“ pakken er utstyrt med en ekstra alarm. Det betyr at det finnes muligheter for å overvåke tilleggsutstyr, som f.eks. nivået i en kjemikaliekanne.

„LAN“ pakken tilbyr det enkleste valget for fjernovervåking. Det nødvendige LAN-adapteret er selvkonfigurerende. Ved eventuelle feil sendes det ut SMS eller epost til adressene som er forhåndslagret i KLARO WebMonitor®.

KULLFILTER

KLARO kullfilter kan bidra til å fjerne vond og ubehagelig lukt fra lufterør og lignende, med tilkobling tilpasset både ø75 mm og ø110 mm rør. Kullfilteret monteres enkelt på eksisterende røropplegg, og er en enkel løsning på et illeluktende problem. Filteret krever ikke strøm eller vifte, og fungerer på lufterør fra renseanlegg, septiktanker, pumpestasjoner eller lignende. Rensingen virker ved at luften filtreres gjennom et filter av aktivt kull før det slippes videre.