INFILTRASJONSANLEGG

Et infiltrasjonsanlegg brukes til å infiltrere renset avløpsvannet i grunnen. Dette brukes når det det ikke er egnede helårsvannførende elveløp, fjord eller grøft i nærheten som kan ta imot vannet. Infiltrasjonsanlegg trenger et jordsmonn med god filtreringskapasitet (god kornstørrelse med fin gjennomtrengelighet) og med minst én meter avstand ned til grunnvannet. 

  • Består av en eller flere infiltrasjonstuneller som hver rommer 300 liter
  • Kan installeres i et TWIN-system ved dårlig tilgang på areal, noe som øker kapasiteten per tunell til 600 l
  • Dimensjoneres etter ønske og behov
  • Fleksible tilkoblingsmuligheter fra DN110 til DN500
  • Kan legges som flere parallelle linjer med tuneller
  • Medfølger inspeksjonsluke og lufting med kullfilter
  • Mulig å legge som kjøresterk installasjon 

BESKRIVELSE

Infiltrasjonstuneller er en enkel tunnelformet «halvmåne» som legges i bakken og gir rom for infiltrering. Våre renseanlegg renser syklusvis, som vil si at de pumper ut mye renset vann på en gang. Tunellene er dermed perfekt egnet til å stå bak ett av våre minirenseanlegg, da tunellene kan bufre vannmengden som vil ha lang tid på å trekke unna i bakken på, før neste ladning vann fra minirenseanlegget vil komme flere timer senere.

Hver enhet har kapasitet på 300 liter, og har dimensjon lengde 116 cm, bredde 80 cm og høyde 51 cm. Vekt per tunell er kun 11 kg. Dersom man vil øke bufferkapasiteten i infiltrasjonsanlegget kan man montere to og to tuneller sammen i et TWIN-system, som øker kapasiteten til 600 liter per lengdemeter infiltrasjonstunell.

Med sin lette vekt er de svært enkle å arbeide med. Ta kontakt med oss for mer informasjon og et tilbud.

INFILTRASJONSALEGG