FETTUTSKILLERE

Klaro leverer både fettutskillere og oljeutskillere, og kan dimensjonere våre løsninger etter dine inviduelle behov.

FETTUTSKILLER:

Fettutskillere tilknyttes spillvannsledninger for å utskille vegetabilsk og animalsk fett. Formålet er å separere fett fra avløpsvann slik at fettet ikke skaper problemer på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg.
I utgangspunktet skal alle virksomheter med avløpsvann som inneholder fett eller olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse ha fettutskiller.
Kravet gjelder ved tilknytning til offentlig avløpsanlegg, og omfatter både nyetableringer og eksisterende virksomheter.

Virksomheter som omfattes av kravet er:
• Restauranter
• Kafeer og konditorier
• Bakerier
• Gatekjøkken
• Pizza- og hamburgerbarer
• Catering
• Ferdigmatprodusenter
• Kantiner
• Stormarkeder med ferskvaredisk
• Selskapslokaler med kjøkken
• Sykehjem, aldershjem, og andre institusjoner med kantine/kjøkken
• Slakterier
• Kjøttforedlingsbedrifter
• Fiskeforedlingsbedrifter
• Hermetikkindustri
• Meierier
• Friteringsindustri
• Røkerier

Kommunen kan også overfor andre virksomheter med påslipp av avløpsvann med fettinnhold mer enn 50 mg/l i enkeltvedtak stille krav om installering av fettutskiller.

OLJEUTSKILLERE

Virksomheter som har oljeutskiller har ansvar for at oljen tømmes og leveres til godkjent avfallsmottak. Oljeutskillere benyttes til å behandle vann forurenset med små mengder olje. Dette skjer ved at olje, som er lettere enn vann, stiger opp til overflaten (gravimetrisk oljeutskiller). Vannfasen må kontrolleres og utslippskravene overholdes. Sand og slam må som hovedregel behandles som farlig avfall.
Kravet til oljeutskiller er fastsatt i Forurensningsforskriften, som sier at all forurensning skal begrenses. Det er derfor ulovlig å drive virksomhet med utslipp av oljeholdig avløpsvann uten å være tilknyttet oljeutskiller, og uten å ha søkt kommunen om utslippstillatelse. Ingen ønsker at olje slippes ut i naturen, elvene og fjorden. Det kan få store konsekvenser for det økologiske miljøet.

Oljeholdig avløpsvann som går til renseanleggene kan forstyrre renseprosessen, som igjen fører til at vannet som ender opp i naturen ikke er tilstrekkelig renset. Derfor skal alt oljeholdig avløpsvann renses i en oljeutskiller før det slippes ut.

Disse virksomhetene må søke oss om utslippstillatelse:
• Bensinstasjon
• Vaskehall for kjøretøy
• Motorverksted
• Bussterminal
• Verksted og klargjøringssentral for kjøretøy og anleggsmaskiner og skinnegående materiell
• Anlegg for understellsbehandling
Disse virksomhetene må også søke, men vil istedenfor utslippstillatelse få et vedtak om påslippskrav:
• Parkeringshus med sluk i gulv
• Oppsamlingsplasser for kasserte kjøretøy
• Mekaniske verksteder, sorteringsanlegg eller andre som har utslipp av oljeholdig avløpsvann
• Fjernvarmesentraler

BESKRIVELSE

TEKNISK INFORMASJON

TEKNISK INFORMASJON 

DOKUMENTASJON FOR NEDLASTING

RELATERTE PRODUKTER

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

OLJE OG FETTAVSKILLERE