SLAMTØRKE

Egnet for hus og hytter der det ikke er fremkommelig for slambil, på øyer eller i skjærgården der det kun er båtforbindelse og utenfor rekkevidde for slambåt. Med vår teknologi kan man tørke slammet som blir produsert i minirenseanlegget på egen eiendom.

TEKNISK INFORMASJON

Slamtørken er tidsstyrt fra en timer i styreskapet, og slampumpen er kun aktiv om natten. Strømbesparende varmekabler i slamtørken tørker slammet.

RELATERTE PRODUKTER

SLAMTØRKE