STORE RENSEANLEGG

Vår teknologi gjør at rensing av avløpsvann fungerer uavhengig av tankens materiale eller utforming. Vi kjøper kun tanker fra de beste leverandørene, og kan derfor tilby standardiserte løsninger for store renseanlegg i både glassfiber og betong.

Vi har renseanlegg tilknyttet hyttefelter, industriområder, byggefelt, campingplasser og et bredt spekter av andre bruksområder.

BESKRIVELSE

Store anlegg fra Klaro baserer seg også på SBR-teknologi, i likhet med våre mindre renseanlegg. Dette innebærer at anlegget opererer satsvis slik at samme mengde vann behandles i reaktortanken for hver syklus. Inngående avløpsvann renner inn i et mottakskammer der sedimenterbare partikler vil avsettes som primærslam. Forbehandlet avløpsvann pumpes så ved hjelp av luftdrevne heverter videre over i bioreaktoren for biologisk rensing. I hver luftesekvens tilsettes et fellingskjemikalium for fosforfelling. Etter en sedimenteringsfase pumpes renset avløpsvann ved hjelp av luftdrevne heverter til anleggets utløpsrør, via en innebygget prøvekum. Overskuddsslam fra bioreaktoren vil bli pumpet tilbake til anleggets mottakskammer som også fungerer som slamlager.

Til store prosjekter blir løsningene alltid skreddersydd etter prosjektets individuelle behov. Ta kontakt med oss for mer informasjon og for tilbud.

TEKNISK INFORMASJON BETONG

I tanken monteres heverter, membranluftere, prøvekum og nødoverløp.

 

Vi skiller mellom tre typer heverter, som alle leveres i PE- eller HT-plast.
Hevertene bygges og dimensjoneres etter prosjektets individuelle behov.

 

Membranlufterne leveres i syrefast stål, med membraner av markedets beste kvalitet. Membranen sikrer små bobler i hele sin levetid, for at man skal kunne overføre en maksimal mengde oksygen til SBR-reaktoren.

 

Nødoverløp sikrer at slam fra anleggets slam- og buffertlager ikke kommer seg over i SBR-reaktoren ved et eventuelt strømbrudd eller lignende.

 

Alle renseanlegg må leveres med prøvekum for prøvetaking. Våre prøvekummer er utformet slik at hele kummens innhold blir byttet ut etter hver rensesyklus, og slik at kummen inneholder nok vann til gode laboratorieanalyser.

STYRESKAP

Utendørsmonterte styreskap for våre store renseanlegg leveres i høykvalitetsstål, og leveres i to ulike størrelser.

SE LINK: https://en.klaro.eu/plants-for-up-to-750-m3d/components/switch-cabinet-types.html

 

Uteskap modell 4 (7 – 28,5 m³/d)

 

Dimensjon: 120 x 111 x 80 cm (W x H x D)

Vektt: 140 kg

Materiale: pulverlakkert stål, 1.5 mm tykkelse

Uteskap modell 5 (28,5 – 71,5 m³/d)

Størrelse: 206 x 110 x 90 cm (WxHxD)

Vekt: 300 kg

Materiale: pulverlakkert stål, 1.5 mm tykkelse

Alternativt kan vi også levere de samme tekniske komponentene for montering innendørs i teknisk rom. Dette kan være kostnadsbesparende, og fungerer godt så lenge rommet er godt ventilert, er støvfritt og stort nok til å ikke bli overopphetet av kompressoren. Ta kontakt for mer informasjon om muligheter.

Styreskapets komponenter

 1. Styreskap med hovedstrømsbryter
 2. Denne drifter de fleste av renseanleggets funksjoner
 3. Ventilblokk for luftfordeling
 4. Ekstern alarm. Dette er ekstrautstyr, og kan være både blinkende eller fast lys
 5. Hellende tak slik at regnvann dreneres bort
 6. Løftekrok for heising. Denne fjernes når anlegget er igangsatt
 7. Doble stikkontakter
 8. Kjølevifte
 9. GSM-enhet for fjernstyring eller varsling
 10. Låsesylinder
 11. Doseringspumpe for fosforfellingsmiddel
 12. Plate som kan fjernes for å få tilgang til skapets underside
 13. Innførsel for luftslanger, kjemikalieslanger og annet fra trekkerør til tank
 14. Lydisolasjon
 15. Pakning som sikrer skapet mot vanninntrekning

RELATERTE PRODUKTER

Her kommer det en oversikt over relaterte produkter.

STORE RENSEANLEGG: